MUA BÁN NHÀ ĐẤT

TÌM KIẾM NHÀ ĐẤT

Nhập tên phố, phường, xã, thị trấn hoặc tên dự án (*) hoặc lựa chọn thông số tìm kiếm
(*)
 

NHÀ ĐẤT CẦN BÁN BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Cần bán
DT 1125m2 Sổ đỏ Châu Đức
Cần bán
DT 1000m2 Sổ đỏ Xuyên Mộc
Cần bán
DT 100m2 Sổ đỏ TP Vũng Tàu
Cần bán
DT 75m2 Sổ đỏ Tân Thành
Cần bán
DT 75m2 Sổ đỏ Tân Thành
Cần bán
DT 70m2 Giấy hồng TP Vũng Tàu
Cần bán
DT 80m2 Sổ đỏ TP Vũng Tàu
Cần bán
DT 80m2 Giấy hồng Long Điền
Cần bán
DT 50m2 Giấy hồng Long Điền
Cần bán
DT 80m2 Giấy hồng Long Điền
Cần bán
Cần bán đất Bà Rịa - Vũng Tàu 9/4/2015
DT 2500m2 Giấy hợp lệ /m2 Tân Thành
Cần bán
DT 50m2 Sổ đỏ Tân Thành
Cần bán
DT 150m2 Sổ đỏ /m2 TP Vũng Tàu
Tổng số trang 1