MUA BÁN NHÀ ĐẤT

TÌM KIẾM NHÀ ĐẤT

Nhập tên phố, phường, xã, thị trấn hoặc tên dự án (*) hoặc lựa chọn thông số tìm kiếm
(*)
 
Tìm kiếm theo khu vực: Cần bán nhà đất Quận Thanh Trì

NHÀ ĐẤT CẦN BÁN QUẬN THANH TRÌ, HÀ NỘI

Cần bán
DT 70m2 Sổ đỏ Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 40m2 Sổ đỏ Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 60m2 Sổ đỏ Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 77.4m2 Giấy hợp lệ /m2 Quận Thanh Trì
Cần bán
Bán nhà tứ hiệp, thanh trì Hà Nội 28/5/2016
DT 62m2 Sổ đỏ Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 56m2 Sổ đỏ /m2 Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 29.5m2 Sổ đỏ Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 250m2 Sổ đỏ Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 72m2 Sổ đỏ Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 45.6m2 Sổ đỏ /m2 Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 198m2 Sổ đỏ Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 56m2 Giấy hợp lệ Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 32m2 Sổ đỏ Quận Thanh Trì
Cần bán
DT 44m2 Sổ đỏ Quận Thanh Trì
Tổng số trang 1GIÁ NHÀ ĐẤT QUẬN THANH TRÌ BÁN VÀ CHO THUÊ