MUA BÁN NHÀ ĐẤT

TÌM KIẾM NHÀ ĐẤT

Nhập tên phố, phường, xã, thị trấn hoặc tên dự án (*) hoặc lựa chọn thông số tìm kiếm
(*)
 
Tìm kiếm theo khu vực: Cần bán nhà đất TP Việt Trì

NHÀ ĐẤT CẦN BÁN TP VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ

Cần bán
DT 87.5m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 90m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 90m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 90m2 Sổ đỏ TP Việt Trì
Cần bán
DT 146m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 80m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 52m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 95m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 300m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 76.5m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 138m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 70m2 Sổ đỏ TP Việt Trì
Cần bán
DT 90m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 90m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Cần bán
DT 360m2 Sổ đỏ /m2 TP Việt Trì
Tất cả các tin mới nhất 12