BẢNG GIÁ CÁC GÓI TIN ĐĂNG

Loại tin Mô tả Thời hạn Giá (VND) Thanh toán
Gói STANDARD
Hoàn toàn miễn phí, được đăng ngay sau khi được phê duyệt
 • Không có hình đại diện
 • Không có hình minh họa
Không xác định Miễn phí
Gói BASIC
Dễ tìm kiếm, nằm phía trên nhóm tin STANDARD
 • Không có hình đại diện
 • Được đăng kèm 4 hình minh họa
1 tháng 50.000
Gói STICKY
Được đóng khung và có nền khác biệt, thu hút quan tâm nhiều hơn tin thường 20 lần, nằm phía trên nhóm tin BASIC
 • Có hình đại diện
 • Được đăng kèm 4 hình minh họa
 • Xuất hiện trên đầu các trang tìm kiếm
1 tháng 110.000
Gói EXPRESS
Trình bày dạng lưới ô vuông, có hình đại diện nổi bật, nằm phía trên nhóm tin STICKY
 • Có hình đại diện
 • Được đăng kèm 10 hình minh họa
 • Xuất hiện trên đầu trang chủ và các trang tìm kiếm
1 tháng 550.000
Gói PREMIUM
Nằm ở banner phải trên tất cả các trang, thu hút sự quan tâm nhiều hơn tin thường 40 lần
 • Có hình đại diện
 • Được đăng kèm 10 hình minh họa
 • Xuất hiện trên đầu trang chủ và các trang tìm kiếm
 • Được trình bày dưới dạng bài viết giới thiệu, phù hợp với các dự án quy mô lớn
1 tháng 1.750.000