MUA BÁN NHÀ ĐẤT

TÌM KIẾM NHÀ ĐẤT

Nhập tên phố, phường, xã, thị trấn hoặc tên dự án (*) hoặc lựa chọn thông số tìm kiếm
(*)
 

NHÀ ĐẤT BÁN PHƯỜNG ĐÔNG HƯƠNG, TP THANH HOÁ, THANH HÓA

Cần bán
DT 64m2 Sổ đỏ /m2 TP Thanh Hoá
Cần bán
DT 56m2 Sổ đỏ /m2 TP Thanh Hoá
Cần bán
DT 94.6m2 Sổ đỏ /m2 TP Thanh Hoá
Cần bán
DT 61.5m2 Giấy hợp lệ TP Thanh Hoá
Cần bán
DT 61.5m2 Sổ đỏ TP Thanh Hoá
Cần bán
DT 308m2 Giấy hợp lệ /m2 TP Thanh Hoá
Cần bán
DT 300m2 Sổ đỏ /m2 TP Thanh Hoá
Cần bán
DT 63.6m2 Sổ đỏ TP Thanh Hoá
Cần bán
DT 120m2 Giấy khác /m2 TP Thanh Hoá
Tổng số trang 1
N h à đ ấ t M A R T

PHƯỜNG XÃ