MUA BÁN NHÀ ĐẤT

TÌM KIẾM NHÀ ĐẤT

Nhập tên phố, phường, xã, thị trấn hoặc tên dự án (*) hoặc lựa chọn thông số tìm kiếm
(*)
 

NHÀ ĐẤT BÁN PHƯỜNG LAM SƠN, TP THANH HOÁ, THANH HÓA

Cần bán
DT 88m2 Giấy hợp lệ /m2 TP Thanh Hoá
Cần bán
DT 80m2 Sổ đỏ TP Thanh Hoá
Cần bán
DT 90m2 Sổ đỏ TP Thanh Hoá
Tổng số trang 1
N h à đ ấ t M A R T

PHƯỜNG XÃ